BOOST INVESTORS SERVICE CO.,LTD.

Experts on investment promotions in Thailand

Read More

BOOST INVESTORS SERVICE CO.,LTD.

Experts on investment promotions in Thailand

Read More
Currency
Language
Shopping cart

BOI ตีกลับเมืองอุตฯจะนะ 4 แสนล. TPI ที่ 7 พันไร่เป็นสีเขียว-เร่งประชาพิจารณ์ปรับผังสีม่วง

โครงการเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้า มูลค่า 4 แสนล้านบาท ของ “เสี่ยประชัย เลี่ยวไพรัตน์” สะดุด บีโอไอตีกลับแผนลงทุน TPI เหตุพื้นที่ 3 ตำบลยังเป็นพื้นที่ “สีเขียว” ศอ.บต.เร่งเปิดประชาพิจารณ์ 11 ก.ค.นี้ รับฟังความคิดเห็นก่อนเสนอผังเมืองปรับพื้นที่เป็น “สีม่วง” ด้านประชาชนในพื้นที่บางส่วนตั้งธงค้าน

16 October 2020

Viewed 5305 time

Engine by shopup.com